Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a Espanya compta amb tres Províncies (Aragó - Sant Rafael, Castella-Sant Joan de Déu i Bètica-Ntra. Sra. De la Pau) amb la presència de 236 Germans en 70 centres i dispositius socials i sanitaris que atenen prop de 1.400000 persones i compta amb més 2.000 persones voluntaries.

La nostra Província és la d'Aragó - Sant Rafael que abasta les Comunitats Autònomes d'Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Múrcia i Navarra. Les tres Províncies compten amb alguna presència a la Comunitat de Madrid.

La Província d'Aragó - Sant Rafael compta amb 11 comunitats de Germans repartides en les 7 comunitats autònomes que la formen i gestiona 23 centres, tres d'ells de manera participada, i compta amb més de 7.000 llocs de treball, 1.200 persones voluntàries i 74 Germans.

També té presència i col·labora amb diverses fundacions de caràcter bioètic, social, de cooperació o assistencial que són afins a la missió de l'Ordre.

La realitat actual de la nostra Província es visualitza majoritàriament a partir d'hospitals, centres assistencials, docents i d’investigació, serveis socials i Comunitats de Germans. Es tracta de centres plurals amb un compromís social compartit i amb afinitat en la motivació, missió i valors.

Capítol Provincial:
És l'òrgan col·legiat extraordinari del govern de la Província que està regulat pel Dret Canònic, les Constitucions i els Estatuts Generals de l'Ordre. Es convoca cada quatre anys i en ell s'analitza el treball realitzat i s'aproven les línies estratègiques de futur. Es tria al Superior Provincial i aquest als Germans del Consell Provincial.

Superior Provincial:
És el principal responsable de totes les activitats i realitats de la Província. Per a l'exercici de les seves funcions compta amb un equip de govern format pel Consell Provincial, la Junta Provincial de Govern i altres òrgans amb la finalitat de dur a terme la governabilitat dels centres, fundacions i comunitats de la Província.

Consell Provincial:
És l'òrgan canònic de la Província per al govern, l'orientació, funcionament i desenvolupament de la mateixa. Aquesta funció l'exerceix en el desenvolupament dels centres, fundacions i programes assistencials, sanitaris i socials, amb l'assistència de la Junta de Govern Provincial.

Junta de Govern Provincial:
És un òrgan col·legiat de govern de la Província que aporta la seva visió general, coneixement i experiència. Pren decisions en relació a l'orientació estratègica, la seva aplicació i al funcionament ordinari dels centres i fundacions de la Província. Els seus membres són nomenats pel Superior Provincial i el seu Consell, per un temps finit, durant el mandat del Capítol.

Les dues grans àrees de govern són:

  • Àrea de Germans, que engloba l'estil de vida personal dels Germans i el govern de les Comunitats.
  • Àrea d'Hospitalitat, que engloba la missió i la gestió dels centres i fundacions que configuren la Província així com els col·laboradors i col·laboradores que hi treballen.
     

La Província s'organitza i es gestiona a través d'un Pla Estratègic que es valida cada quatre anys. Des Cúria Provincial s'estructuren els Eixos Estratègics, les Línies transversals i els Grups provincials que donen servei als centres i fundacions de la Província, que s'estructuren a partir de les seves pròpies Juntes de Govern i Patronats.

 

Veure Cronologia

Sobre l'Orde