Política de privacitat

La nostra política de privadesa descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que els usuaris proporcionen a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui quina informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privadesa.

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I LA GARANTIA DEL DRETS DIGITALS

RESPONSABLE

Responsable del tractament:

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL EL PLA

CIF: G25326901

Adreça postal: CTRA. N-240, Km 111

Correu electrònic: cetelpla.info@sjd.es

Telèfon: 973 010 439

 

Delegat de Protecció de Dades:

cetelpla.dpd@sjd.es

 

Recepció del Currículum Vitae:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?

Les dades enviades en el seu Currículum Vitae seràn incorporades en la base de dades de la borsa de treball per a la sel·lecció de personal segons convocatòries de places ofertades i/o altres possibles ofertes laborals que puguin ser del seu interès.

Les dades proporcionades es conservaran un màxim d'un any, pel que a partir d'aquesta data, es consideraran no vigents per a un procés de sel·lecció de personal i si vosté segueix interessat en formar part de la borsa de treball, ens haurà d'actualitzar.

Quina és la base legítima del tractament?

La base legítima del tractament de les seves dades es basa en el seu consentiment exprés quan signa el document relatiu a LOPDGD o prem el botó "accepto" al enviar el seu CV online. Només s'acceptaran CV entregats en mà o través de la nostra web, en aquests supòsits s'atorgarà el consentiment exprès de la següent manera:

- En cas de rebre el seu CV des de la nostra web, vosté ha acceptat la política de privacitat on l'informem i ens autoritza el tractament de les seves dades personals.

- O en cas de rebre el seu CV en mà, signarà el full de consentiment.

En cas de rebre el seu CV per correu electrònic o postal serà informat per el mateix mitjà del procediment correcte i es procedirà a la destrucció dels documents.

Qui seran els destinataris de les seves dades?

Les dades poden ser tractades internament per l'equip USAP del Centre Especial de Treball El PLa encarregats de la selecció de personal, en alguns casos també en poden ser destinatarise el Departament de RRHH de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

 

Concertar visites al centre:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?
Les dades enviades serviràn per a poder posar-nos en contacte amb vostès i concertar així una visita. Només necessitarem aquelles dades de contacte (NOM, TELÉFON, MAIL).

Quina és la base legítima del tractament?
La base legítima del tractament de les seves dades es basa en el seu consentiment exprés quan signa prem el botó "accepto".

Qui seran els destinataris de les seves dades?

Les dades seran tractades internament per el Centre Especial de Treball El Pla, utilitzades per a concertar la visita i no serán emmagatzemades en cap cas.

Ós Rentador: EcoRentat de vehicles i empresa social:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?
Les dades enviades serviràn per a poder posar-nos en contacte amb vostès i concertar dia i hora per a realitzar el servei escollit. (NOM, TELÉFON, MAIL).

Les dades de facturació s'hauran de facilitar presencialment, omplint la fotxa de client i desprès de llegir i acceptar el formulari relatiu a la Protecció de dades personals.

Quina és la base legítima del tractament?
La base legítima del tractament de les seves dades es basa en el seu consentiment exprés quan signa prem el botó "accepto" en el moment que faci la reserva online. 

Qui seran els destinataris de les seves dades?

Les dades poden ser tractades internament per l'Administració del Centre Especial de Treball El PLa encarregats d'agendar les cites per a la prestació del servei corresponent i de la facturació corresponent.

 

LOPDGD I DRETS EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGD), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, l’objecte del qual és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, el CET El Pla informa als usuaris que:

El CET El Pla ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al disposat en la normativa vigent.

Les Dades de Caràcter Personal que es recull en el formulari de treballa amb nosaltres del lloc web del CET El Pla són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en el fitxer denominat PERSONAL degudament registrat al Registre d'Activitats de Tractament, la titularitat del qual correspon al CET El Pla. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament de les dades relaciones amb la situació laboral de la persona. 

Les Dades de Caràcter administratiu que es recull en els formularis de jardineria, a la secció Ós Rentador i de concretar visita, del lloc web del CET El Pla són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en el fitxer denominat ADMINISTRACIÓ degudament registrat al RAT, la titularitat del qual correspon al CET El Pla. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament de les dades relaciones amb pressupostos, factures i auditories. 

Les dades de caràcter personal recollides i tractades al fitxer de PERSONAL seran utilitzades únicament pel CET El Pla i empreses de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Mai seran venudes o cedides a terceres parts sense el consentiment explícit de les persones que formin part del fitxer.

El CET El Pla ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten. Per això s'ha el·laborat un document on es recullen les bones pràctiques respecte a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i el dret a no ser objecte de desicions individuals automatitzades a través del Delegat de Protecció de dades a l'adreça electrònica pd.cetelpla@sjd-lleida.org . Haurà d'enviar una sol·licitud escrita, a la qual s’adjunti una fotocòpia del DNI (o altre document vàlid en dret, que acrediti la identitat) i en la qual constin amb claredat:

• Nom i cognoms

• DNI

• Domicili postal per a les notificacions

• Fitxers sobre els quals s’exerceix el dret

• Petició que es concreta la sol·licitud

• Documents acreditatius de la petició que formula

• Data i signatura del sol·licitant

En cas de dubte o dificultat es pot rebre assessorament trucant al telèfon 973 01 04 39; indicant que es un tema de protecció de dades.

 

ÚS DE GALETES (COOKIES)

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-lo a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti.

Els navegadors web de major difusió en l’actualitat permeten una avançada gestió de les cookies per part de l’usuari, de manera que aquest és lliure d’acceptar-les o rebutjar-les, visualitzar-les i eliminar-les, a més de moltes altres opcions.

 

TERCERS

Aquest lloc pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el control del CET El Pla i en les quals, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. Aconsellem llegir les indicacions sobre la privadesa de les seves dades que contingui cada pàgina web que visiti. L’usuari passarà a ser l’únic responsable de les seves connexions amb tals pàgines.

En alguns casos, el CET El Pla pot compartir informació estadística anònima i agregada sobre els visitants d’aquest lloc amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors amb l’única fi de millorar els nostres serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades conforme a la regulació vigent.

El lloc web del CET El Pla mesura la quantitat i comportament de les visites amb diferents solucions que poden utilitzar cookies per a analitzar el que succeeix en les nostres pàgines, i amb la finalitat de millorar l’experiència dels usuaris i claredat expositiva del lloc web.

En concret, per la solució d’analítica web de Google (Google Analytics), podeu trobar informació sobre la seva política de privadesa a: http://www.google.com/privacy.html.

Aquest lloc també pot albergar publicitat pròpia, d’afiliats, o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen cookies per a mostrar continguts publicitaris afins als usuaris. Cadascun d’aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privadesa, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web.

 

RESPONSABILITAT

CET El Pla no es responsabilitza de qualsevol dany o prejudici derivat d'una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari o el programari dels usuaris, fallades en la xarxa d'Internet (de connexió a les pàgines enllaçades ). No es garanteix que la pàgina web vagi funcioni constant, de forma fiable i correctament, sense retards o interrupcions. CET El pla no es responsabilitza de les opinions o comentaris sobre els continguts publicats a la pàgina web que els usuaris puguin fer públics mitjançant les eines que CET El Pla posa a la seva disposició a la pàgina web, així com tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que l'usuari pugui accedir des de la nostra pàgina. CET El Pla es reserva el dret de modificar la present política de privacitat a fi d' adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat. CET El Pla té com a objectiu principal garantir la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web, recollides mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria es trobi vigent en cada moment.

ós rentadorReservar