Història

La Fundació Germà Benito Menni neix l'any 1993 amb la finalitat de crear i gestionar centres especials de treball (CET) a l'empara de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a la Província d’Aragó-San Rafael.

El passat 2019, es va celebrar el 25è aniversari de la creació del Pla, el primer Centre Especial de Treball de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Pode veure el vídeo commemoratiu aquí

     

La voluntat des de la seva fundació es centra en constituir la fórmula adequada que afavoreixi i doni cobertura jurídica per oferir possibilitats de realització d'un treball productiu i ser un mitjà d'integració social i laboral a les persones que tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball pel fet de patir un trastorn mental o una discapacitat intel·lectual.

La Fundació Benito Menni promou en l'any 1994 el primer Centre Especial de Treball, anomenat: El Pla, a Almacelles (Lleida). Fou a Almacelles, ja que el Centre Assistencial de Sant Joan de Déu, constituït feia 20 anys, volia donar llocs de treball a les persones joves, residents, amb discapacitat intel·lectual i que mancaven d’ocupació. És llavors que es creen els primers llocs de treball estables i de qualitat en un entorn laboral professionalitzat i especialment orientat a la rehabilitació de persones amb discapacitat intel·lectual. Més tard, a l’any 2004, s’inicien els primers contractes laborals a persones amb discapacitat derivades d’una patologia mental.

Les activitats principals del Pla en els seus inicis es centraven en la producció i comercialització de fruites i verdures i del servei de jardineria, donant suport a la jardineria del Centre Assistencial de Sant Joan de Déu.

La Fundació Benito Menni, crea un segon CET, Intecserveis, a la població de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) l'any 2001, amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral de persones amb malaltia mental.

Els dos CETs comparteixen com a objectius específics afavorir el desenvolupament laboral i psicosocial de les persones contractades, fomentant una ocupació estable amb igualtat d'oportunitats i oferint una gestió i uns serveis competitius i de qualitat que contribueixin a la satisfacció tant de les persones contractades com dels i les clientes. Cada CET compta amb equips de professionals propis i especialitzats que proporcionen a les persones contractades el suport necessari per al desenvolupament de les seves capacitats, competències i habilitats orientats a aconseguir una millor qualitat de vida. A més a més, cada entitat està recolzada per l’assessorament del comitè de direcció de la Fundació i del Patronat.

Visita la web de Benito Menni

A futur...

Es preveu donar continuïtat als projectes que estan en funcionament i consolidar àrees de més recent creació com l'Àrea de neteja i jardineria, intensificant l'acció comercial i establint sinergies amb d'altres empreses del territori per tal de donar a conèixer la tasca del Pla. Creiem fonamental l'acció comunitari per a crear una xarxa sòlida de suport a les persones amb discapacitat i establir ponts efectius de travàs de persones a l'empresa ordinària. 

El principal objectiu és garantir l'estabilitat laboral de les persones que actualment treballen al centre especial de treball, d'aquí que contínuament s'estigui treballant per a buscar noves línies de negoci que permetin ampliar la plantilla i oferir llocs estables i de qualitat per a persones amb discapacitat i en Risc d'exclusió. Aquest darrer col·lectiu integrat de manera natural en l'estructura del CET conjuntament amb el perfil ja conegut de treballadors (amb discapacitat) com a element inclusiu i normalitzador.