Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

A l'empara del valor de l'Hospitalitat, els germans i col·laboradors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (SJD) cuidem de l'acolliment, l'acompanyament, la promoció de la salut i el compromís entorn dels més vulnerables de cada època i societat, des d'un concepte ampli d'universalitat i afavorint la professionalitat. La resta de valors que vertebren la presència i el compromís de l'Ordre són la qualitat, el respecte, la responsabilitat i l'espiritualitat. 


Des de la seva creació fa més de 500 anys, SJD ha actuat sempre des d'una clara vocació d'atenció a la comunitat combatent la vulnerabilitat que sofreixen les persones i col·lectius més febles. Durant la nostra llarga història i, a través d'una atenció integral a la persona, hem fet front a diferents crisis socials generades per la falta de justícia social i la pobresa, tant en la dimensió social com en la sanitària.

L'Orde a Espanya ha unificat les seves antigues tres Províncies (Aragó - Sant Rafael, Castella-Sant Joan de Déu i Bètica-Ntra. Sra. De la Pau) a la Província Sant Joan de Déu d'Espanya que compta amb la presència de 188 Germans en 75 centres i dispositius socials i sanitaris que atenen més d'1.000.000 persones i en la qual ofereixen els seus serveis 15.000 professionals, més de 3.300 voluntari@s i nombrosos donants i benefactors. En el Capítol Interprovincial celebrat al gener de 2018 a El Escorial, es va prendre la decisió d'unificar les tres Províncies en una sola.

En un acte solemne celebrat el 16 de març de 2021 en la Basílica Sant Joan de Déu de Granada presidit pel superior general, *Hno. Jesús *Etayo, es va procedir a la lectura dels decrets de proclamació de la nova Província i nomenament del Consell Provincial, sent designats els següents germans: 

Gmà. Amador Fernández Fernández - superior provincial
Gmà. José Luis Fonseca Bravo - primer conseller
Gmà. José Ramón Pérez Acosta– segon conseller
Gmà. Juan José Ávila Ortega – tercer conseller
Gmà. José Miguel Valdés Grande – quart conseller
Gmà. Moisès Martín Boscá – cinquè conseller
Gmà. Benigne Ramos Rodríguez – sisè conseller

L'actuació en l'àmbit social de SJD Espanya va dirigida a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social des del vessant assistencial, residencial, sociosanitària, sanitària, comunitària, sociolaboral, preventiva, rehabilitadora i jurídica de protecció i presa de decisions. L'actuació social de SJD té per missió impulsar oportunitats de desenvolupament personal i social perquè les persones i famílies en risc d'exclusió social i/o en situació de vulnerabilitat puguin dur a terme itineraris propis de manera autònoma i en comunitat, acompanyant-los de manera íntegra i èticament responsable.


Sent l'element central de les intervencions el desenvolupament i l'apoderament de les personis, els centres de l'àmbit social de SJD s'articulen sobre tres eixos centrals de l'acció social:


- Habitatge. Acolliment i suport en l'acompanyament social i comunitari en l'àmbit residencial.
- Ocupació. Orientació professional i desenvolupament de capacitats i coneixement. Accions com a tallers ocupacionals, oci i participació, formació, intermediació laboral o treball amb suport per a persones amb discapacitat i/o risc d'exclusió social.

- Protecció jurídica. Acompanyament i protecció de persones vulnerables.

Veure Cronologia

Sobre l'Orde