Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

A l'empara del valor de l'Hospitalitat, els germans i col·laboradors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (SJD) cuidem de l'acolliment, l'acompanyament, la promoció de la salut i el compromís entorn dels més vulnerables de cada època i societat, des d'un concepte ampli d'universalitat i afavorint la professionalitat. La resta de valors que vertebren la presència i el compromís de l'Ordre són la qualitat, el respecte, la responsabilitat i l'espiritualitat. 


Des de la seva creació fa més de 500 anys, SJD ha actuat sempre des d'una clara vocació d'atenció a la comunitat combatent la vulnerabilitat que sofreixen les persones i col·lectius més febles. Durant la nostra llarga història i, a través d'una atenció integral a la persona, hem fet front a diferents crisis socials generades per la falta de justícia social i la pobresa, tant en la dimensió social com en la sanitària.

El Centre Especial de Treball el Pla pertany a la Província Sant Joan de Déu d’Espanya de l’Orde Hospitalari, una institució sense afany de lucre que pertany a l’església  catòlica i es dedica a l’atenció sanitària, sociosanitària, social​, docent i de recerca a través de diversos dispositius, entre els que s’inclouen hospitals, centres de salut mental, centres per a persones amb discapacitat, per a persones grans i per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.   

L’Orde Hospitalari sosté un model d’atenció integral centrat en la persona assistida i en el seu entorn social i familiar, adaptat als reptes de la societat actual, amb els objectius de promocionar i millorar la salut de les persones i la seva qualitat de vida sense distinció per qüestió de gènere, creences o origen, i per a crear una societat més justa i solidària. 

A Espanya, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu compta amb una xarxa de 80 centres sanitaris, socials, sociosanitaris, docents i de recerca que atenen a quasi un milió de persones a l’any. Està integrada per 180 Germans, 15.000 professionals, quasi 3.500 voluntaris i nombrosos donant i benefactors. 

Al món, l’Orde Hospitalari està present en 52 països amb 405 centres y fundacions socials, sanitaris, docents i de recerca al món, realitzant més de 35.000.000 d’atencions a l’any. Aquesta tasca és possible gràcies a la implicació de 1.012 Germans, 65.000 professionals i 23.500 voluntaris/es.  

Més informació: www.sjd.es 

ós rentadorReservar